LT EN RU

Įdomu: stiklas Europos Sąjungoje

Europos Sąjungos stiklo pramonė yra ypač įvairi - ir gaminiais, ir gamybai naudojama technika. Produktų įvairovė prasideda rankų darbo įmantrių švino krištolo taurių iki milžiniškų kiekių lakštinio stiklo, gaminamo statiniams ir automobilių pramonei. Gamybos įrengimų įvairovė prasideda mažomis elektra kaitinamomis krosnelėmis keraminio pluošto sektoriuje ir baigiasi kryžminės liepsnos lakštinio stiklo regeneracinėmis krosnimis, gaminančiomis iki 700 tonų per dieną. Platesnė stiklo pramonė taip pat turi daug mažesnių įrengimų, kurių gamybos riba - mažiau negu 20 tonų per dieną.

Stiklo pramonė iš esmės yra prekinė gamyba, nors buvo sukurta daug būdų, kaip padidinti masinės gamybos vertę, kad būtų laiduotas pramonės konkurencingumas. Per 80 proc. pramonės gaminių parduodama kitoms pramonės šakoms, ir stiklo pramonė kaip visuma yra labai priklausoma nuo statybos pramonės bei maisto ir gėrimų pramonės šakų. Tačiau kai kurie mažesnės apimties gamybos sektoriai gamina brangius techninius ar vartojimo produktus.

Europos stiklo pramonės komitetas išskiria tokius stiklo pramonės segmentus:

·         Butelinis stiklas

·         Lakštinis stiklas

·         Ištisinių gijų stiklo pluoštas

·         Naminis stiklas

·         Specialus stiklas

Butelinis stiklas užima didžiausią ES stiklo pramonės dalį ir sudaro apie 60 proc. visos stiklo gamybos. Šį segmentą sudaro stikliniai buteliai, kurie plačiai naudojami gėrimų išpilstymui, maisto, parfumerijos ir kosmetikos, farmacinių produktų ir kitų techninės paskirties produktų įpakavimui. Butelinio stiklo pramonė paplitusi visose ES valstybėse, išskyrus Airiją ir Liuksemburgą. ES pasauliniu mastu yra didžiausias šio sektoriaus regionas.

Atliekų valdymo prasme, butelinio stiklo pramonė padarė ryškią pažangą prieš 25 metus pradėdama rinkti butelinio stiklo atliekas ir jas perdirbdama. To pasėkoje, pradėta taupyti pirminius išteklius ir dirvožemį bei sumažintas energijos suvartojimas.

Pagrindiniai konkurentai yra alternatyvios įpakavimo medžiagos: plienas, aliuminis, kartoniniai kompozitai ir plastmasės. Dėl padidėjusio antrinio stiklo naudojimo sektorius reikšmingai plėtojamas. Vidutinis vartotojų atliekų utilizavimo augimo greitis ES butelinio stiklo sektoriuje yra apie 50 proc. visų žaliavos medžiagų įplaukų. Kai kurie įrengimai utilizuoja iki 90 proc. stiklo atliekų.

Šaltinis: Standing Committee of the European Glass Industries (http://www.cpivglass.be/main.html)